Den ni kontaktar när ni har frågor om er tillvaro på doroteabyar.nu är:

Dorotea kommun
Monica Gahlin
monica.gahlin@dorotea.se

Kontaktperson kommer ev. längre fram att ändras.